Żłobek Gminny w Rudnej rozpoczął proces rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022.

W dniach 15.03.2021r. – 26.03.2021r. będzie można składać karty zgłoszenia dziecka wraz z kompletem załączników. Wszystkie wymagane dokumenty, można pobrać ze strony internetowej www.zlobekrudna.pl lub w placówce, przy ul. Piaskowej 5A. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy żłobka w godzinach 7:30-15:30 pod nr telefonu 607 118 817.

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania do Żłobka

08.03.21r. – 12.03.21r. ———-
2. Składanie kart zgłoszenia dziecka do Żłobka 15.03.21r. – 26.03.21r. 19.04.21r. – 30.04.21r.
3. Weryfikacja kart zgłoszenia przez komisję rekrutacyjną 29.03.21r. – 01.04.21r. 04.05.21r. – 07.05.21r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do Żłobka 02.04.21r. 10.05.21r.
5. Podpisywanie umów z rodzicami 06.04.21r. – 15.04.21r. 11.05.21r. – 14.05.21r.
6. Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka 16.04.21r. 17.05.21r.