Piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis ziemny – to dyscypliny, które można uprawiać w ramach realizowanego od 1 marca 2021 roku programu Lokalny Animator Sportu, realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Treningi odbywają na Orliku w Rudnej przy ul. Leśnej pięć dni w tygodniu. W ramach projektu prowadzone są także gry i zabawy dla najmłodszych.

Graj drużynowo. Przyjdź na Orlik! Zapraszamy dzieci i młodzież.

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik.

 

 Oferta zajęć sportowych na innych boiskach wielofunkcyjnych już niebawem na profilu Centrum Kultury Gminy Rudna i na plakatach.