Przypominamy, że wg harmonogramu na terenie gminy Rudna ruszyła mobilna zbiórka elektro-odpadów.

  • 12 kwietnia 2021r. – Ciechłowice, Naroczyce, Radoszyce, Chełm, Orsk, Studzionki, Brodowice
  • 13 kwietnia 2021r.- Nieszczyce, Kębłów, Miłogoszcz, Górzyn, Olszany
  • 14 kwietnia 2021r. – Gawrony, Wysokie, Radomiłów, Kliszów, Wądroże, Gawronki, Gwizdanów
  • 15 kwietnia 2021r. – Brodów, Stara Rudna, Toszowice, Bytków, Juszowice, Mleczno, Rynarcice, Koźlice
  • 16 kwietnia 2021r. – Rudna, Chobienia