W ciągu najbliższych miesięcy zostanie rozbudowana sieć wodociągowa i sanitarna oraz stacja uzdatniania wody.

Sołectwo zyska niemal 600 metrów nowego wodociągu wraz z 4 hydrantami oraz 452,5 m grawitacyjnej sieci sanitarnej.

W Koźlicach powstanie budynek stacji uzdatniania wody oraz zbiornik wody o pojemności 100m3 , zostanie wymieniona zewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna i elektryczna oraz zagospodarowany teren stacji.

Wartość inwestycji wynosi 2 274 622,26 złotych z czego 1 732 122,07 zł gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace mają zakończyć się do połowy listopada