W obliczu kryzysu klimatycznego drzewa i krzewy są na wagę złota. Dlatego powinniśmy je sadzić wszędzie, gdzie tylko możemy! Wzięli to sobie do serca uczniowie klas 7c i 8b Szkoły Podstawowej w Chobieni, którzy posadzili krzewy w pobliżu szkoły.

Celem akcji jest promocja sadzenia drzew i krzewów jako jednego z najbardziej konkretnych działań proekologicznych, które możemy prowadzić dla łagodzenia zmian klimatycznych. Ważna jest ró1)nież dbałość o te rosnące, które są dużo istotniejsze dla ochrony klimatu.

Drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. W kraju, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie  sadzenie drzew to jedno z najbardziej sensownych działań ekologicznych.  Sadzenie drzew ma także istotne znaczenie antysmogowe.