Druhowie z OSP Gwizdanów otrzymali dzisiaj nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Zakup sfinansowano z budżetu Gminy Rudna, a także dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

– Strażacy są grupą społeczną cieszącą się największym zaufaniem i uznaniem. Za tę codzienną służbę i gotowość do niesienia pomocy pragnę serdecznie podziękować. Zawsze cieszę się z udziału w takich uroczystościach, kiedy gminne jednostki wzbogacają się o nowy sprzęt. Ale z tego miejsca życzę, aby ten nowy wóz był wykorzystywany przede wszystkim do ćwiczeń, a jak najrzadziej do akcji gaśniczych – powiedział minister Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

– OSP Gwizdanów to wyjątkowa jednostka nie tylko w naszej gminie, ale również w powiecie lubińskim i województwie dolnośląskim. Druhowie biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i aktywnie wspierają lokalne inicjatywy. Poświęcają swój czas, a przecież mają też swoje obowiązki i rodziny. Zawsze są na posterunku, blisko mieszkańców. Bardzo im dziękuję i niech wyrazem tych podziękowań będzie to dzisiejsze przekazanie nowego samochodu – dodał Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna. Jednocześnie przypomniał, że 28 lat temu ówczesny prezes OSP Gwizdanów, druh Władysław Wojtyczka odbierał nowy wóz strażacki typu Star. Dzisiaj w jego ślady poszedł syn Wojciech Wojtyczka, odbierając dla jednostki nowy samochód typu MAN. Podczas uroczystości, auto poświęcił ks. Tomasz Hęś, proboszcz parafii w Gwizdanowie.

– Nowy pojazd, który otrzymaliśmy usprawni naszą pracę i poprawi jej komfort. Będzie on służył mieszkańcom gminy i zapewniał im jeszcze większe bezpieczeństwo – informuje Wojciech Wojtyczka, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie.

Koszt zakupu samochodu pożarniczego wyniósł 1 104 540 złotych. OSP Gwizdanów uzyskało dotację celową od Gminy Rudna w wysokości 704 540 złotych. 400 tysięcy złotych przekazano ze środków KSRG oraz MSWiA.

Symbolicznie druh Marek Gulewicz z OSP Gwizdanów pożegnał wóz strażacki STAR i powitał w jednostce nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

– Niech ten samochód służy druhom z Gwizdanowa do celów szkoleniowych i reprezentacyjnych. A kiedy będzie musiał wyjechać do akcji, życzę abyście cali i zdrowi wrócili do swoich rodzin – powiedział na koniec Adrian Wołkowski.

W uroczystości przygotowanej przez Centrum Kultury Gminy Rudna wzięli również udział strażacy z jednostek OSP w Gminie Rudna, radni Marzena Smulska, Andrzej Górzny i Zdzisław Lipiszczak, sołtys Gwizdanowa Michał Kościelniak oraz Piotr Czekajło, sekretarz Gminy Rudna i Marzena Rzeszowska, dyrektor Wydziału Administracyjnego Urzędu  Gminy Rudna.