Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Rudna zajmuje Elżbieta Olszewska – Filip, która jest jednocześnie Szefem Gminnego Zespołu Reagowania. Do jego zadań należy zbieranie informacji o zagrożeniach naturalnych oraz przekazywanie ich innym organom, a w szczególności raportowanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kontakt:
Elzbieta Olszewska – Filip
tel.: 76 749 21 35
email: eolszewska@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 208