131 głosów poparcia uzyskał Sebastian Kuchar w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudna, które odbyły się w minioną niedzielę. To już oficjalne wyniki. Na drugiego z kandydatów Romana Pastucha głosowało 90 osób.

Okręg wyborczy obejmował trzy miejscowości: Kliszów, Olszany i Radomiłów. Do głosowania uprawnionych było 366 wyborców. W głosowaniu wzięły udział 224 osoby, oddano trzy głosy nieważne.