Komenda Powiatowa Policji w Lubinie zaprasza wszystkich seniorów do kolejnego spotkania z cyklu “Senior Online”, które odbędzie się 7 czerwca w godzinach od 9.00 do 9.30. Policjanci lubińskiej komendy będą ponownie łączyli się przy wykorzystaniu sieci internetowej z mieszkańcami z terenu całego powiatu. 

Koncepcja “Senior Online” to pierwszy w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie, których celem jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa. Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Mieszkańcy uczestniczący w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskują informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również mogą zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant.

7 czerwca bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, odbędzie się kolejne spotkanie policyjnych profilaktyków z seniorami, przy wykorzystaniu sieci internetowej. Linki do spotkań dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej lubińskiej komendy.

– Ostatnie ze szkoleń kolejny raz przyciągnęło uwagę blisko 1300 seniorów z terenu całego województwa. Liczymy na to, że do udziału w przedsięwzięciu, które ma na celu systematyczną edukację mieszkańców na najważniejsze tematy związane z bezpieczeństwem, przystąpi jeszcze większa rzesza zainteresowanych – mówi asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy lubińskiej policji.

Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca o godzinie 9.00 w serwisie YOUTUBE – profil Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.