Kolejny odcinek sieci wodno-kanalizacyjnej oddano w Koźlicach. Prace były związane z rozbudową osiedla domów jednorodzinnych.

W pierwszym etapie prac położono sieć wodociągową. W drugim wykonano sieć kanalizacyjną. Koszt inwestycji wyniósł 208 485 złotych.

Dzięki rozbudowie do gminnej sieci będą mogli się podłączyć mieszkańcy nowopowstających domów w Koźlicach. W sołectwie prowadzonych jest wiele prywatnych inwestycji, dlatego gmina rozbudowuje infrastrukturę.

Przypomnijmy, że na początku stycznia mają ruszyć w Koźlicach prace związane z budową drogi osiedlowej zlokalizowanej przy budynkach od strony ogródków działkowych. Koszt tej inwestycji ma wynieść niemal 186 tysięcy złotych.