Teleopieka. Kompleksowa usługa seniora. Opaska życia zapewnia stały kontakt z bliską osobą, poprzez automatyczny monitoring. Mierzy puls i saturację. Wyposażona jest także w czujnik upadku i lokalizator GPS. W razie potrzeby można wezwać pomocy przyciskając jeden guzik.

Radni gminy Rudna jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą programu osłonowego dla seniorów pod nazwą OPASKA BEZPIECZEŃSTWA. Program skierowany jest do najstarszych mieszkańców gminy, chorych i niesprawnych. Opaska życia zapewnia stały kontakt z osobami bliskimi. W razie potrzeby przyciskając jeden guzik można wezwać pomoc. Urządzenia jest bezpośrednio połączone z operatorem całodobowego centrum monitoringu. Na zrealizowanie tej inicjatyw gmina może pozyskać pieniądze z ministerstwa.

– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program korpus wsparcia seniora umożliwiający gminom uzyskanie dotacji do 80% zakupu usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu na odległość całodobowej opieki nad seniorem przez centrale monitoringu – mówi Dorota Wojtun–Koblańska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.

Seniorzy z gminy Rudna opaskę bezpieczeństwa będą mogli otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.