Dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Rudna w sali konferencyjnej (pokój nr 10) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach ww. programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. Programu, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Rudna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, można składać w Urzędzie Gminy Rudna.

Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. nowe zasady Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obowiązujące od 22.04.2024 r., jak również sposoby składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W takcie spotkania będzie można również indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu „Czyste Powietrze”, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców.