Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków i lokali powinni złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, czyli deklarację CEEB. Teraz status tej deklaracji można sprawdzić na stornie ceeb.gov.pl.

Dzięki nowej e-usłudze „Sprawdź swoją deklarację”, status deklaracji CEEB mogą sprawdzić osoby, które złożyły ten dokument w wersji papierowej i nie posiadają profilu zaufanego lub innego sposobu potwierdzenia swojej tożsamości w Internecie.

Aby to zrobić, wystarczy wejść na ceeb.gov.pl i wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”. Następnie wprowadzamy dane adresowe budynku i klikamy „Sprawdź”. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie informacji, czy i kiedy deklaracja została wprowadzona do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację CEEB może także w ten sposób sprawdzić osoba, która złożyła ją elektronicznie. Bez logowania się przez login.gov.pl, można uzyskać podstawowe informacje o swojej deklaracji.

Informacje dodatkowe

W przypadku sprawdzania na ceeb.gov.pl deklaracji złożonych w formie papierowej w Urzędzie Gminy Rudna, pod koniec II połowy czerwca 2022 r. może pojawić się informacja o braku wprowadzonej deklaracji. Z uwagę na dużą liczbę deklaracji, są one wprowadzane na bieżąco przez pracowników urzędu i zgodnie z terminami wyznaczonymi dla urzędów gmin w tym zakresie.

Urzędy gmin są zobowiązane do wprowadzenia deklaracji papierowych w terminie:

  • 30 dni od dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Rudna – dla źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021 r. oraz dla nowo wybudowanych budynków
  • 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Rudna – dla źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 r.

Dodatkowo informujemy, że wprowadzony od 1 lipca 2021 r. obowiązek składania deklaracji CEEB nadal obowiązuje. Jeżeli źródło ciepła będzie dopiero zainstalowane, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 76 74 92 126.