Mszą świętą rozpoczęła się uroczystość przekazania strażakom w Gwizdanowie nowoczesnej karetki i sprzętu ratowniczego. Na ich zakup gmina otrzymała pieniądze z KGHM i Fundacji KGHM.

Piknik parafialny w Gwizdanowie był okazją do uroczystego przekazania strażakom nowej karetki pogotowia i sprzętu ratowniczego. Inwestycja ta była możliwa m.in. dzięki dobrej współpracy z miedziowym gigantem.

– Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne. W tym miejscu krzyżują się drogi pracy wielu ludzi i instytucji. To, że dzisiaj możemy przekazać strażakom nowoczesny ambulans to efekt wsparcia KGHM Polska Miedź S.A. i Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. -mówi Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna.

Wójt na niedzielnej uroczystości podziękował fundatorom za pomoc finansową. Podziękował także druhom za ich służbę i życzył szczęśliwego powrotu z każdej akcji. – Niech św. Florian czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami – powiedział wójt Wołkowski.

Strażaków z Gwizdanowa ucieszyła zapowiedź wójta w sprawie budowy remizy. – W ubiegłym roku rozmawialiśmy o nowej remizie – mówi wójt. – W najbliższym czasie zabezpieczymy środki na przygotowanie dokumentacji.

Karetka transportowa zakupiona prze gminę Rudna to Renault Master wraz z wyposażeniem medycznym. Posiada nosze Clinic N114, transporter Extero P113, oraz krzesełko transportowe Ferno FST.

Kwota dofinansowania z KGHM to 300 000,00 zł. natomiast wkład własny gminy to 97 558,17 zł.

Ambulans został przekazany w dniu 21 maja br. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie. OSP Gwizdanów został podpięty do Systemu Wspierania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zostały mu nadane numery operacyjne i będzie brał udział w działaniach ratowniczych mających na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców Gminy Rudna.

Oprócz karetki do strażaków trafił również nowy sprzęt. Został sfinansowany z pomocą Fundacji, która przekazała gminie Rudna darowiznę w wysokości 100 tys. zł. na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie i lądzie oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Chobienia i OSP Gwizdanów”.

OSP Gwizdanów została doposażona w 4 prądnice wodne, 4 radiotelefony motorola wraz z mikrofonogłośnikami, a także specjalistyczny miernik – detektor wielogazowy. Wartość zakupu dla Gwizdanowa wyniosła 40 550 zł.