Już wkrótce rozpoczną się prace przy budowie chodnika w Studzionkach. Dzisiaj Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał umowę z wykonawcą.

 Zakres prac obejmie wykonanie 400 metrów chodnika z kostki betonowej. Wykonawca przebuduje również zjazdy do posesji. Na wykonanie całości prac przewidziano 3 miesiące od dnia podpisania umowy, zatem nowych chodnik powinien być gotowy w połowie listopada.

Wartość prac budowlanych wynosi 265 856,87 zł.