Sołectwo StudzionkiSołtys

Piotr Witiak

Wieś, położoną pomiędzy Gawronami a Brodowicami, okalają liczne pola uprawne, którym towarzyszą sielskie krajobrazy. W Studzionkach mieści się cerkiew prawosławna pw. Świętych Kosmy i Damiana, a należący do niej cmentarz zlokalizowany jest w oddalonym o 2,5 km Kłębowie. Wieś liczy obecnie 86 mieszkańców.

HISTORIA

Wśród miejscowości leżących na terenie gminy Rudna, Studzionki mogą się poszczycić jednymi z najstarszych zapisów w kronikach historycznych. Jako Studelescho pojawiają się już w 1255 roku. Wkrótce potem zmieniają się w Studelzco, a około 1670 roku – w Steudelwitz. Wraz z powrotem Ziem Odzyskanych w granice polskie wieś zyskała miano Studzionek. Językoznawcom nie udało się jednak ustalić pochodzenia nazwy wsi.

We wspomnianym roku 1255 książę głogowski Konrad podarował Studzionki ze wszystkimi przypisanymi do nich prawami kościołowi mariackiemu w Głogowie. Wpływy z miejscowych gospodarstw miały być przeznaczane na oświetlanie świątyni. W drugiej połowie XVIII w. na terenie wsi znajdowało się trzynaście gospodarstw kmiecych. W tym czasie Studzionki pozostawały własnością kapituły kolegiackiej w Głogowie i pozostały nią do roku 1845.

W roku 1876 w historycznych dokumentach wspomniana została też miejscowa katolicka kaplica modlitw (Andachtskapelle), zwyczajowo użytkowana też w czasie ewangelickich pogrzebów. Współcześnie przebudowana została na cerkiew, której patronami są św. Kosma i Damian.

Układ przestrzenny wsi z XIX w. zachował się do dzisiaj, aczkolwiek w drugiej połowie tego stulecia wieś zaczęła przeżywać regres. I tak stosunkowo skromna zabudowa Studzionek uległa redukcji; zniknął działający tu przez wiele lat młyn. Obecna zabudowa wsi pochodzi z pierwszych dekad XX w. Po zachodniej stronie zachował się wykonany ze sztucznego kamienia krzyż na postumencie z nieczytelną już inskrypcją. Przy nim rosną dwa kasztanowce. Przy wylocie drogi ze wsi, w kierunku zachodnim, znajduje się kapliczka, obok której rosną dwie lipy o średnicy 80 cm i dąb.