32 uczniów szkół ponadpodstawowych z naszej gminy otrzymało jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. Łącznie na ten cel gmina przeznaczyła 59 200,00 zł.

Dziś Wójt Gminy Rudna spotkał się z najlepszymi uczniami wręczył gratulacje i porozmawiał o planach na przyszłość.

– Cieszę się bardzo z Waszych sukcesów. Przyznane stypendium jest wyrazem uznania Waszej ciężkiej pracy i zaangażowania, ale też motywacją do dalszej nauki i do realizacji jeszcze większych celów. – powiedział Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski. – Gratuluję wszystkim uczniom. Jesteście wizytówką i przyszłością naszej gminy – dodał.

Przybyli na spotkanie uczniowie z chęcią opowiadali o swoich sukcesach i planach na najbliższy czas. Większość stypendystów rozpoczyna kolejny rok nauki w szkole ponadpodstawowej, a w przyszłości chcą dalej kształcić się i pójść na studia.

Przypominamy, że o stypendia mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli średnią arytmetyczną ocen minimum 4,9, ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą lub byli laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim z oceną z zachowania minimum bardzo dobrą oraz średnią arytmetyczną ocen za wyniki w nauce minimum 4,75.
Najwyższą średnią 5,50 uzyskała uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego MKS „Zagłębie Lubin”. Kolejną osobą jest uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie ze średnią ocen 5,25.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.