Wójt Gminy Rudna przyznał jednorazowe stypendia naukowe w wysokości 1900 zł za wyniki w nauce 39 studentom z naszej gminy. Wszyscy nagrodzeni osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5. 

– Niektórych widzę tutaj już po raz kolejny, co dowodzi, że wysokie oceny są wynikiem konsekwentnej, systematycznej pracy. Przyznane stypendia to wyraz uznania, ale i wsparcia w realizacji ambitnych celów. Gratuluję tak znakomitych wyników w nauce! – powiedział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podczas spotkania ze studentami.

Najwyższą średnią 5,18 uzyskała Paulina Smalec z Koźlic, która w tym roku kończy studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz. – Ten zawód daje ogromne możliwości twórcze. Można swobodnie łączyć wiedzę i umiejętności z różnych obszarów sztuk pięknych, aby stworzyć za każdym razem wyjątkowe wnętrze!

Od 27 września tego roku, zgodnie z uchwałą XLVIII/338/2022 Rady Gminy Rudna, obowiązują bardziej korzystne zasady przyznawania stypendiów. Każdy student, który osiągnie średnią ocen co najmniej 4,5 może otrzymać stypendium. Wcześniej studentów zaocznych, poza odpowiednią średnią, obowiązywało jeszcze kryterium dochodowe.

Łącznie z budżetu Gminy Rudna wydatkowano na stypendia 74.100 złotych.