Wójt Gminy Rudna przyznał stypendia naukowe na wyniki w nauce 39 studentom z naszej gminy. Wszyscy nagrodzeni osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5.

1790 złotych otrzymała każda osoba ze studiów dziennych, która w minionym roku akademickim osiągnęła średnią arytmetyczną ze wszystkim ocen minimum 4,5 stopnia. Stypendia otrzymali również studenci wieczorowi i zaoczni z taką samą średnią ocen, a ich miesięczne dochody ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych nie przekroczyły 50% kwoty (brutto) przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

stypendia dla studentów

– Spotkanie z ambitnymi młodymi ludźmi jest zawsze ogromną przyjemnością. Cieszę się, że tak wielu mieszkańców naszej gminy osiąga świetne wyniki w nauce. Nasi studenci są najlepszym przykładem dobrze zainwestowanych pieniędzy we wcześniejszą edukację w gminnych przedszkolach i szkołach. Jestem przekonany, że włożony przez młodych ludzi wysiłek w naukę zwróci się, kiedy będą w przyszłości robić to co sobie wymarzyli i zaplanowali, czego im serdecznie życzę – powiedział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podczas spotkania ze studentami.

Najwyższą średnią 5,0 uzyskał Dawid Kędzierski, studiujący na Uniwersytecie Wrocławskim komunikację wizerunkową. – Uczę się dla siebie, a te dobre stopnie są przy okazji. Skupiam się na projektach do zrealizowania, do przygotowania się na kolejne zajęcia – przyznaje. Dawid Kędzierski kończy w tym roku studia na poziomie licencjackim. Planuje studia magisterskie i nie wyklucza w przyszłości studiów doktoranckich. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce. Od kilku miesięcy już pracuje.

Natalia Kręciołek, drobna blondynka, również studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Wybrała … kryminologię prawniczą. – W liceum uczyłam się w Legnicy w szkole policyjnej i bardzo mi się podobało. Naturalnie wybrałam studia związane z kryminologią. W przyszłości chciałabym skończyć studia podyplomowe z medycyny sadowej i pracować jako lekarz medycyny sądowej – mówi.

Łącznie w budżecie gminy Rudna zabezpieczono na stypendia 70 000 złotych. Całość kwoty została podzielona na liczbę zakwalifikowanych osób. Każdy student otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości 1 790 zł. Zasady udzielenia stypendiów dla studentów określa Uchwała Rady Nr XX/143/08 Rady Gminy Rudna z dnia 05 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów.