19 uczniów szkół średnich z naszej gminy otrzymało jednorazowe stypendia naukowe. Łącznie na ten cel gmina przeznaczyła 45 600 zł.

O stypendia mogli ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, tj. średnią arytmetyczną ocen minimum 4.9, ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą lub byli laureatami olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim z oceną z zachowania minimum dobrą oraz średnią arytmetyczną ocen za wyniki w nauce minimum 4.0.

– Cieszę się, że co roku jest tak wielu stypendystów, bo to oznacza, że mamy zdolną młodzież, w kształcenie której warto inwestować. Gratuluję wszystkim uczniom i życzę im realizacji marzeń. Są świetną wizytówką naszej gminy – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Aleksandra Ziemba, która uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego i trenuje piłkę ręczną, uzyskała średnią na świadectwie 5,46 punktu. Przyznaje, że dobę ma wypełnioną do ostatniej godziny. – Od 8.00 do 17.00 jestem w szkole i na codziennym treningu. Do domu wracam około 18.00, wieczorem odrabiam lekcje – wyjaśnia. Pytana, jak udaje jej się tak dobrze uczyć przyznaje, że stara się maksymalnie wykorzystać lekcje. – Nie marnuję czasu podczas zajęć w szkole. Jestem bardzo skupiona, bo wiem, że później nie będę miała czasu tego odrobić – dodaje.

Z kolei Dawid Przybylak, który uczy się w Technikum Mechatronicznym w Chocianowie podkreśla, że kluczem do sukcesu – poza zdolnościami i pracą – jest odpowiednie zachowanie. – Kluczowy jest pierwszy miesiąc w nowej szkole, kiedy nauczyciele nas poznają. Warto pokazać się z jak najlepszej strony i nie sprawiać kłopotów. Procentuje to w przyszłości w postrzeganiu ucznia przez nauczycieli – mówi.

Większość dzisiejszych stypendystów ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Dwie osoby zaczynają od października studia – na socjologii oraz na mechatronice. Pozostali myślą o prawie, medycynie, matematyce czy filologiach.