Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej przypomina, że w maju 2021r. kończy się okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Aby otrzymywać dalszą wypłatę świadczenia należy złożyć wniosek na okres 2021/2022.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, profilu zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a także drogą papierową. Wnioski w wersji papierowej są dostępne i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5 (wejście przez podwórko od strony parkingu przy Kościele Prawosławnym), w godz. od 7.00 do 11.00 i od 11.30 do 15.00. Ponadto wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej, w zakładce Świadczenia Rodzinne>Świadczenia wychowawcze.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracownika GOPS w Rudnej pod nr telefonu  76/847-90-31.