W miejscowościach Naroczyce, Chełm, Orsk Chobienia (pomieszczenia biblioteki) zamontowana została klimatyzacja. Wartość inwestycji wyniosła 47 800 zł.

Zakup urządzeń klimatyzacyjnych oraz budowa oświetlenia boiska w Chełmie dofinansowane zostały z  projektu pn. „Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjno-sportowych na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Rudna w Krainie Łęgów Odrzańskich ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”