W Szkole Podstawowej w Chobieni od kilku lat realizowany jest w klasach II i III program „Szachy w szkole”. Program zajęć szachowych wykorzystuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące możliwości korzystania z różnych metod wspierania rozwoju myślenia uczniów oraz respektowania wartości wychowawczych w procesie nauki gry w szachy.

Treści programowe zajęć szachowych są dostosowane do wieku, potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów, a ich realizacja i poszerzanie może wpływać na rozwój psychiczny, społeczni i intelektualny na różnych płaszczyznach.

Cele programu:
– Rozwijanie zainteresowań poprzez przekazanie szachowej pasji.
– Wdrażanie do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy.
– Wspieranie rozwoju twórczości, intuicji i umiejętności podejmowania decyzji.
– Ćwiczenie pamięci oraz zwiększenie cierpliwości, wytrwałości i koncentracji uwagi.
– Rozwijanie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz rozwój inteligencji wielorakich:
interpersonalnych, kinetycznej, matematyczno – logicznej i wizualno – przestrzennej.
– Wspieranie pozytywnych sfer osobowości, wychowania, odpowiedzialności i rozwoju emocjonalnego
zgodnego z normami społecznymi.
– Kształtowanie konsekwencji, wytrwałości i samodyscypliny.
– Wzbudzanie poczucia sprawiedliwości i potrzeby przestrzegania zasad fair play.
– Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz przetwarzania informacji.
– Wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka.