Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia.

W celu ograniczenia możliwość zakażenia wścieklizną wprowadzono obowiązek szczepienia psów, w uzasadnionych przypadkach kotów i innych zwierząt domowych.
– Zwierzęta domowe, obowiązkowo psy powyżej trzeciego miesiąca życia w celu zabezpieczenia przed chorobą powinny być poddane obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak lis, jenot czy kuna. – mówi Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Wścieklizna to choroba, która jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Jest to wirusowa choroba zakaźna dotykająca centralny układ nerwowy. Wirus wścieklizny przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez ugryzienie przez zwierzę lub bezpośredni kontakt ze śliną zakażonych zwierząt. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Głównym źródłem wirusa są zwierzęta dzikie i domowe: psy, wilki, lisy, kojoty, nietoperze, ale także wiewiórki, sarny i koty. Choroba może mieć postać cichą lub szałową. Objawy wścieklizny są różne i zależą od gatunku zwierzęcia.
– Na terenie województwa dolnośląskiego a tym samym powiatu lubińskiego od wielu lat nie odnotowano przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. To nie znaczy, że nie ma zagrożenia. – mówi Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie Powiatowy Inspektorat Weterynarii. – Gdy dojdzie do pokąsania przez zwierzę dzikie lub domowe w pierwszej kolejności należy przemyć ranę wodą z mydłem i udać się do lekarza medycyny. Fakt pokąsania należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.- dodaje lekarz weterynarii.

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.