Dziękuję naszym mieszkańcom za ogromne wsparcie i okazywaną życzliwość. Nasza gmina łączy ludzi, dlatego razem możemy naprawdę wiele!

Cieszę się, że w mijającym 2021 roku udało nam się zrealizować inwestycje drogowe, mieszkaniowe i te związane z infrastrukturą komunalną. Pozyskaliśmy wielomilionowe bezzwrotne dofinansowania.

Nowy Rok Rudna

Nasze szkoły, dzięki zewnętrznemu finansowaniu, otrzymały nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Remontowaliśmy świetlice i budowaliśmy siłownie zewnętrzne. Wymieniliśmy kolejnych kilkadziesiąt kopciuchów na ekologiczne piece. Założyliśmy w całej gminie sieć bezpłatnych WiFi. Strażacy otrzymali nowe wyposażenie i odremontowaną remizę w Chobieni. Doceniono nas w Polsce, przyznając Gminie Rudna samorządowe wyróżnienia.

Ale mijający rok to przede wszystkim ludzie, dzięki którym nasza gmina rozwija się i jest coraz lepszym miejscem do życia. Jestem dumny z naszych pływaków, seniorów aktywnie działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, twórców lokalnej kultury, niezwykle utalentowanej młodzieży i rodziców, którzy tak wiele czasu i energii poświęcają dla rozwoju swoich dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom gminy, którzy starają się jak najlepiej pracować na rzecz naszych mieszkańców.

Na nadchodzący 2022 rok życzę przede wszystkim ZDROWIA, bo ono jest dzisiaj najcenniejsze.

Niech ten nowy rok będzie pełen sukcesów i radości ze zrealizowanych planów!

Adrian Wołkowski

Wójt Gminy Rudna