Z kolejnych nieruchomości na terenie naszej gminy usunięto azbest. Prace sfinansowano z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy Rudna.

Tegoroczne prace związane z demontażem, odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rudna pozwoliło na unieszkodliwienie 31,49 ton wyrobów azbestowych.

Na przeprowadzenie zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy” w 2022 r. Gmina Rudna otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach realizacji tego zadania pokryte zostało 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie naszej gminy, przy czym 40 % kosztów kwalifikowanych stanowi dotacja WFOŚiGW, a pozostała część to  środki własne Gminy.

Koszt zadania wyniósł 23 363,84 zł.