Około 49 ton szkodliwego azbestu zniknie z nieruchomości w gminie Rudna. Na ten cel gmina pozyskała ponad 16 tysięcy złotych.

Gmina Rudna przystąpiła do realizacji programu pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy” w 2023 r. Na ten cel otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 16 644,60 zł.

– Szacuje się, że tegoroczne prace związane z demontażem, odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Rudna, pozwolą na unieszkodliwienie około 49 ton wyrobów azbestowych – mówi Emilia Lis Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG Rudna.

Dotacja przyznana gminie na realizację zadania stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Brakujące środki gmina pokryje z własnego budżetu.