Projekt Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni  pn.: „Wiem, potrafię – JESTEM BEZPIECZNY!!!” realizowany jest w terminie od 5 marca 2021r. do 14 maja 2021r.  Działania podejmowane na terenie szkoły można śledzić na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Celem programu jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem programu jest Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.