Umowę o współpracy podpisali dzisiaj Kamila Mazurek, dyrektor szkoły podstawowej w Chobieni oraz Krzysztof Sadowski, prezes INOVA spółki z o.o. z Grupy KGHM. Dotyczy ona przede wszystkim edukacji technicznej.

W ramach podpisanej umowy prowadzona będzie wymiana informacji oraz doświadczeń dotyczących innowacyjnych rozwiązań w ramach projektów związanych z automatyką i robotyką oraz naukami technicznymi. Planowane są wizyty studyjne, prowadzenie zajęć pokazowych oraz instruktażowych.

– Będziemy promować edukację techniczną oraz ideę innowacyjności. Zależy mi na podniesieniu świadomości znaczenia praktycznej nauki zawodów specjalistycznych w kontekście potrzeb obecnego rynku pracy. Jestem dumna z naszej pracowni, bo w Polsce to nadal rzadkość, by w szkole dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności technicznych i manualnych. Podpisana dzisiaj umowa jest precedensem w skali kraju. Uznana technologiczna firma, jaką jest INOVA będzie aktywnie uczestniczyć w kształceniu dzieci już na poziomie szkoły podstawowej. To ogromna wartość. Dziękuję również panu Wójtowi Adrianowi Wołkowskiemu za życzliwe wsparcie naszej inicjatywy   – mówi Kamila Mazurek, dyrektor szkoły podstawowej w Chobieni.

– Chcemy wspierać działania związane z kształceniem przyszłych kadr, od tego najniższego szkolnego etapu. Praktyczne kształcenie techniczne, które rozwijane jest w Chobieni powinno wracać do szkół. Mamy bardzo zdolną młodzież. Do naszej firmy trafiają młodzi inżynierowie, którzy chcą się rozwijać. Dzięki pomysłowi władz szkoły w Chobieni ten kierunek kształcenia będziemy wspólnie wspierać – podkreśla Krzysztof Sadowski, prezes INOVA sp. Z o.o. Firma należąca do Grupy KGHM specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń elektrycznych, systemów automatyki oraz usług z zakresu radiokomunikacji i sejsmiki. Produkuje również konstrukcje stalowe, prowadzi certyfikację i atestację wyrobów oraz zajmuje się pomiarami elektrycznymi.

W szkole w Chobieni powstała pracownia technologiczna, wyposażona w ramach programu Laboratoria przyszłości . – Pragnę podziękować pani dyrektor szkoły oraz panu prezesowi za świetną inicjatywę współpracy. Uczniowie zyskali wyjątkowego mentora, jaką jest firma INOVA, specjalizująca się w rozwijaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu w Grupie KGHM. Podpisana dzisiaj umowa, to kolejny krok w jak najlepszym wykorzystaniu zakupionych urządzeń do praktycznej nauki nowych technologii. Dzieci i młodzież mogą tutaj w ciekawy i atrakcyjny sposób poznawać świat techniki. To przyszłość młodych ludzi, dlatego chcemy im pomóc w rozwijaniu ich talentów – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

W ramach umowy planowane jest edukacyjne wsparcie ze strony fachowców z INOVA, techniczne wycieczki dla uczniów oraz poznawanie nowych technologii stosowanych w KGHM Polska Miedź SA.