Wyremontowane i oddane do użytku techniczne zaplecze szkoły to kolejny etap inwestycji w gminną oświatę. Docelowo gruntowną modernizację przejdą szkoły w Rudnej i Chobieni.

Chobienia szkoła Techniczne i konserwatorskie zaplecze chobieńskiej placówki zostanie przeniesione do oddanych pomieszczeń. Zdecydowanie ułatwi to pracę technicznych służb szkoły. Jak podkreśla p.o. dyrektora Renata Kucharzów, szkoła dba o dobry stan budynków i na bieżąco usuwa wszystkie zgłaszane usterki, tak aby zapewnić właściwą opiekę i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie placówki. Wartość inwestycji wyniosła ponad 270 tysięcy złotych.

W listopadzie szkolna stołówka i zaplecze kuchenne w SP w Chobieni wzbogaciły się o nowe sprzęty takie jak stoły z krzesłami, szafy chłodnicze, maszyny do obierania warzyw, szatkownicę do warzyw, zmywarko – wyparzarkę oraz komplet kuchennych mebli ze stali nierdzewnej. Inwestycję sfinansowano z rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” /ponad 63,5 tys. złotych/ oraz z budżetu gminy Rudna w kwocie niemal 16 tys. złotych.

Przypomnijmy, że szkoły w Chobieni i w Rudnej czeka w ciągu najbliższych dwóch lat gruntowna modernizacja. Nasza gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

– Koszt wszystkich prac w Rudnej oszacowaliśmy na 12 mln złotych, z czego 5,75 mln otrzymaliśmy z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna. Placówka przejdzie kompletną termomodernizację z wymianą okien, drzwi, systemu ogrzewczego i wentylacyjnego. Pojawią się nowe ocieplenie, system oświetlenia ledowego oraz instalacja fotowoltaiczna.

Modernizację przejdzie także szkoła w Chobieni, na remont której z programu Polski Ład gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 6 milionów 840 tysięcy złotych.