Gmina Rudna zakupiła nowe tablice informacyjne dla sołectw: Chełm, Brodowice, Brodów, Rynarcice i Nieszczyce.

 O nowe tablice wnioskowali sołtysi. Obok mediów społecznościowych czy tradycyjnych spotkań pełnią one funkcję informacyjną dla mieszkańców. Na tablicach umieszczane są ogłoszenia oraz wszystkie najważniejsze obwieszczenia dotyczące życia społeczności lokalnej.

Białe magnetyczne tablice są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Wszystkie posiadają zewnętrzne obramowania z aluminium oraz szkła hartowanego.