Juszowice-Rynarcice, Stara Rudna-Wądroże, Miłogoszcz-Radomiłów po latach zaniedbań te drogi zostaną wreszcie wyremontowane. O ich sfinansowanie zabiegał wójt Adrian Wołkowski. Gmina Rudna, ma za sobą całe lata braku remontów na drogach powiatowych. Teraz ulega to zmianie.

Modernizacja 10 kilometrów dróg zostanie zrealizowana w porozumieniu z powiatem. Gmina Rudna bierze aktywny udział w tej inwestycji z własnego budżetu zgodnie z decyzją wójta i radnych wykłada około 1,5 mln zł.

Drogi powiatowe w całym powiecie są w lepszym gorszym i fatalnym stanie. Powiat nie ma zbyt wiele pieniędzy na remonty. Bardzo często realizowane są w porozumieniu z gminami, które dokładają się z własnych budżetów. W przypadku trzech odcinków dróg w gminie Rudna jest podobnie, tyle, że tu główny ciężar finansowy planowanych prac zostanie za pośrednictwem powiatu sfinansowany z budżetu państwa. Termin realizacji to 14 miesięcy od podpisania umowy. Zapewne dojdzie do tego w najbliższych tygodniach.

Remonty zrealizuje firma Berger Bau, która zaoferowała najkorzystniejsza cenę – 13,5 mln zł. Kolejna oferta była wyższa o 200 tys. zł. a najdroższa propozycja z sześciu ofert złożonych do tych remontów sięgała prawie 20 mln zł.

Remonty, dróg powiatowych w gminie Rudna to duży sukces i owoc porozumienia wójta ze starostą. Przypomnijmy, że ostatni duży remont drogi powiatowej w gminie Rudna został wykonany w 2010 roku, kiedy to powiat głównie za pieniądze z samorządu województwa, wyremontował trasę Lubin-Rudna. Przypomnijmy, że było to wynikiem marszałkowskiej inwestycji w budowę mostu. Most wybudowano. Dorobiono do tego kilka kilometrów wojewódzkiej drogi do Studzionek i na tym niestety do dzisiaj prace stanęły. Pokłosiem tego jest również kwestia braku budowy ronda na drodze z Rudnej w kierunku Głogowa. – Staramy się to zmienić. Przekonujemy marszałka, że inwestycja w rondo musi zostać zrealizowana, bo chodzi tu o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jednak tu decyzja jest po stronie marszałka i wpływu radnych wojewódzkich z naszego terenu – dodaje sekretarz gminy Rudna Piotr Czekajło.

Stara Rudna-Wądroże

Zaplanowano remont dwóch odcinków tej drogi. Pierwszy Rudna-Stara Rudna o długości 1,8 km, i kolejny Stara Rudna – Wądroże o długości 3,3km. Zakres obejmuje remont jezdni, poboczy oraz rowów przydrożnych. Na tych odcinkach przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Zaprojektowano wyprofilowanie i nadanie spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających swobodny odpływ wody deszczowej do istniejących rowów. W ramach tego zadania planuje się wykonanie ścinki oraz uzupełnienie i nadbudowanie poboczy, częściowe frezowanie nawierzchni w miejscach jej wypiętrzeń, uzupełnienie ubytków i zapadnięć nawierzchni masą asfaltową oraz odtworzenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Projektuje się wymianę istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i zatoki autobusowej wraz z krawężnikami, obrzeżami i ściekami. Następnie zostaną wykonane pobocza z zagęszczonego kruszywa.

Juszowice – Rynarcice

Dokumentacja obejmuje remont prawie 3 km drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni, poboczy oraz rowów przydrożnych. Projektuje się odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających swobodny odpływ wody deszczowej do istniejących rowów.

W ramach zadania planuje się wykonanie ścinki oraz uzupełnienie i nadbudowanie poboczy, częściowe frezowanie nawierzchni w miejscach jej wypiętrzeń, uzupełnienie ubytków i zapadnięć nawierzchni masą asfaltową oraz odtworzenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Projektuje się wymianę istniejących nawierzchni chodników, zjazdów i zatoki autobusowej wraz z krawężnikami, obrzeżami i ściekami. Następnie zostaną wykonane pobocza z zagęszczonego kruszywa. Jezdnia zostanie wzmocniona, a na odcinku około 300 metrów będzie to całkowicie nowa wybudowana od podstaw droga. Projektanci przewidzieli korektę trasy w celu zachowania przebiegu w istniejącym pasie drogowym.

Przewidziano również remont istniejących zjazdów w ciągu istniejących chodników wraz z remontem istniejącej zatoki autobusowej i istniejącymi chodnikami

Miłogosz-Radomiłów

Remont będzie dotyczył niemal 2 km drogi, poboczy oraz rowów przydrożnych. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Dodatkowo na odcinku 200 metrów przewiduje się wymienić pełną konstrukcję zapadniętej jezdni. W ramach zadania planuje się wykonanie ścinki oraz uzupełnienie i nadbudowanie poboczy, częściowe frezowanie nawierzchni w miejscach jej wypiętrzeń, uzupełnienie ubytków i zapadnięć nawierzchni masą asfaltową oraz odtworzenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Następnie zostaną wykonane pobocza z zagęszczonego kruszywa. Celem poprawy odwodnienia drogi przewidziano czyszczenie i odtworzenie skarp rowów oraz wyregulowanie dna rowów przydrożnych wg rzędnych umożliwiających spływ wód opadowych. Przewiduje się również wycinkę i karczowanie krzewów porastających rowy.

Fot. dokumentacja przetargowa