30 września upływa termin składania wniosków o dotacje:

  • dla stowarzyszeń sportowych na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia tworzenia warunków w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Rudna w zakresie sportu, ze zmianami.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie internetowej bip.rudna.pl w zakładce organizacje pozarządowe –  TUTAJ

  • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XIII/144/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na obszarze Gminy Rudna, ze zmianami.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie internetowej bip.rudna.pl w zakładce zabytki – TUTAJ