Startuje największa w tym roku inwestycja w Gminie Rudna, dotycząca poprawy efektywności energetycznej budynków szkoły w Chobieni.

Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I”. Obejmuje ono termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że Wykonawca najpierw opracuje dokumentację projektową, a następnie rozpocznie prace budowlane.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian oraz docieplenie stropu i poddasza; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła i kocioł gazowy. Zadanie obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą oświetlenia na oszczędne typu LED, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów zużycia energii budynków szkoły. W ramach inwestycji budynki zyskają również nową elewację. Po zakończeniu tej inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach szkoły.

Wartość prowadzonych prac związanych z termomodernizacją budynków szkoły podstawowej w Chobieni wynosi 10 734 000,00 zł, z czego 6 840 000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie zadania planowane jest na początek 2024 roku.