Umowa podpisana. W Toszowicach, przy działającej siłowni plenerowej, zostanie zbudowana ogólnodostępna infrastruktura sportowa.

Murawa boiska zostanie wyrównana, pojawią się nowe bramki piłkarskie oraz piłkochwyty. Wokół boiska powstanie tor asfaltowy przeznaczony do jazdy na rolkach i na rowerach. Plac przy siłowni plenerowej będzie utwardzony i oświetlony, a obok zostanie postawiona wiata. Cały teren będzie oświetlony i ogrodzony oraz wyposażony w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

– Przypominam, że przed nami duże inwestycje związane z aktywnym wypoczynkiem mieszkańców Gminy Rudna. Szykujemy modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chobieni. Na tę inwestycję Gmina Rudna pozyskała dotację w wysokości 1,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planujemy również tereny rekreacyjne w Rudnej, na budowę których otrzymaliśmy promesę w wysokości 1 666 000 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przygotowujemy się do realizacji Gminnych Ścieżek Rowerowych czy postawienia tężni solankowych w Rudnej i Chobieni – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

W podpisaniu umowy z wykonawcą wziął udział sołtys Toszowic Jarosław Szum. – Cały obiekt będzie służył naszym mieszkańcom. Planujemy już tutaj na przyszły rok spotkania oraz aktywności związane ze sportem i rekreacją.

Wartość rozpoczynających się w Toszowicach prac budowlanych, zgodnie z zawartą umową, wynosi 1.326.801,00 złotych.  Nowe tereny powinny być gotowe w połowie przyszłego roku.