W Toszowicach, przy działającej siłowni plenerowej, rozpoczęły się prace związane z budową ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

W pierwszym etapie z terenu boiska usuwany jest humus. Po korytowaniu, murawa boiska zostanie wyrównana. Równolegle trwają prace związane z przyszłym doświetleniem terenu. Na razie rozprowadzane są kable energetyczne.

Docelowo zostaną również zamontowane nowe bramki piłkarskie oraz piłkochwyty. Wokół boiska powstanie tor asfaltowy przeznaczony do jazdy na rolkach i na rowerach. Plac przy siłowni plenerowej będzie utwardzony i oświetlony, a obok zostanie postawiona wiata. Cały teren będzie oświetlony i ogrodzony oraz wyposażony w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Nowe tereny powinny być gotowe w połowie przyszłego roku.

Wartość rozpoczętych prac budowlanych, zgodnie z zawartą umową, wynosi 1.326.801,00 złotych.