Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w maju 2021 r. kończy się okres, na który świadczenie wychowawcze zostało przyznane.
Aby otrzymywać dalszą wypłatę świadczenia należy złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 lutego w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, profilu zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia w wersji papierowej.

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5 (wejście przez podwórze od strony parkingu przy Kościele Prawosławnym ), w godz. od 7.00 do 11.00 i od 11.30 do 15.00.

Ponadto wzór wniosku na nowy okres dostępny będzie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej, w zakładce Świadczenia Rodzinne>Świadczenia wychowawcze.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż jedno dziecko należy złożyć tylko jeden wniosek na wszystkie dzieci, wskazując numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

–         do dnia 30 kwietnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 czerwca;

–         w okresie od 1 do 31 maja, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 lipca;

–         w okresie od 1 do 30 czerwca, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 sierpnia;

–         w okresie od 1 do 31 lipca, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 września;

–         w okresie od 1 do 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

 

Złożenie wniosku po 30 czerwca br. skutkuje wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr telefonu 76/847-90-31, 76-847-90-33.