1 sierpnia 2022 r., o godz. 17:00, na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony będzie trening systemu wczesnego ostrzegania, w którym wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

W ramach ćwiczeń będzie wyemitowany, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych w Gminie Rudna, sygnał „Ogłoszenie alarmu”. Przeprowadzony w ww. dniu trening, będzie jednocześnie upamiętniał 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem treningu jest sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania, doskonalenie umiejętności ogłaszania alarmu w czasie pozasłużbowym oraz ocena sprawności technicznej syren alarmowych.