Centrum Kultury w Rudnej organizuje konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Palmy należy dostarczać do 8 kwietnia 2022 r.

Palmy wielkanocne będą oceniane w kategoriach 3-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat, w kategorii osób powyżej 16 lat oraz kategorii grupowej. Gotowe prace należy dostarczać do CKGR, ul. Wesoła 13 lub do świetlicy w Chobieni, w godz. 9:00-15:00 do 8 kwietnia.

Palma nie powinna mierzyć więcej niż 120 cm długości. Każda praca powinna być podpisana – imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2022 r., a wyniki zostaną przedstawiona na profilu na Facebook’u Centrum Kultury Gminy Rudna.