Gmina Rudna wyłoniła wykonawcę bieżących napraw gminnych dróg. Obowiązkiem firmy, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego będzie także dokonywanie systematycznych przeglądów ich stanu technicznego, ale potrzebę wykonania bieżącej naprawy mogą zgłaszać również mieszkańcy.

Zakres zadania obejmuje: uzupełnianie ubytków powstałych w nawierzchni dróg, poboczach, wymianę uszkodzonych wpustów ulicznych, wymianę uszkodzonego odwodnienia liniowego czy wykonanie dylatacji w nawierzchni asfaltowej.

Zadania będą zlecane każdorazowo po zaistnieniu potrzeby napraw bieżących. Umowa z wykonawcą będzie obowiązywała do 30 listopada 2021 r.

Obecnie, w technologii „na zimno”, wykonywane są naprawy ubytków w drogach, które pojawiły się po sezonie zimowym.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sugestie dotyczące bieżącej naprawy gminnych dróg pod numerem telefonu 76/ 749-21-24  lub 76/ 749-21-25.