Niszczejący od 1945 r. kościół w Starej Rudnej przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Trwają prace, które pozwolą ocalić ruiny tej średniowiecznej budowli od całkowitej degradacji.

Zwiększona została dotacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na ten cel, która ostatecznie wyniesie 77 tys. 400 zł.

Prace konserwatorskie obejmują m.in.: zabezpieczenie łuku, głównej konstrukcji ściany oraz korony murów, usunięcie pęknięć i zszycie konstrukcji przy północno-zachodniej przyporze korpusu, uzupełnienie ubytków w części ściany kamiennej, jak również usunięcie gruzu i resztek konstrukcji drewnianych z chóru.

Prace potrwają do końca listopada br. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 196 tys. 895 zł.