Do 26 lutego trwa „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Każdy zainteresowany może zgłosić się do jednostki i skorzystać z fachowej pomocy policjantów np. z wydziału dochodzeniowo-śledczego bądź dzielnicowego oraz dowiedzieć się więcej o swoich prawach.

Pojęcie znęcania się oznacza zazwyczaj zachowanie złożone z pojedynczych czynności naruszających różne dobra, takie jak zdrowie, wolność osobistą (groźba karalna, zmuszanie), cześć (zniewaga, nietykalność cielesna), mienie (zniszczenie). Całość tego postępowania sprawcy określana jest zbiorczo jako znęcanie się, którego poszczególne fragmenty mogą wypełniać znamiona różnych występków. W polskim ustawodawstwie znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu

o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca wskazał grupę podmiotów (w tym również Policję), zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których dochodzi do tego zjawiska,

Więcej informacji znajdziesz klikając w link poniżej

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

https://lubin.policja.gov.pl/dlu/aktualnosci/biezace-informacje/88475,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html