Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej po raz kolejny przystąpiła do programu ,Adoptuj Pszczołę’’. Jest to akcja społeczna Greenpeace, dzięki której już od ośmiu lat tysiące osób wspólnie angażują się w pomaganie pszczołom, a Polska staje się coraz bardziej przyjazna tym pożytecznym owadom.

Akcję zrealizowały nauczycielki – wychowawczynie ze świetlicy szkolnej.

– Zebrane podczas kiermaszu charytatywnego pieniądze pozwoliły nam zaadoptować pszczelą rodzinkę. Wiemy, że każda zaadoptowana przez nas pszczoła, to realna szansa na poprawę sytuacji tych pracowitych owadów, którym tak wiele zawdzięczamy – mówią organizatorki.

Niestety od jakiegoś czasu pszczołom wiedzie się coraz gorzej, w dużej mierze przez działalność człowieka, w tym wykorzystywane w rolnictwie toksyczne pestycydy, zanikanie naturalnych siedlisk zapylaczy, a także postępującą zmianę klimatu. Pamiętajmy, że każdy i każda z nas może pomóc pszczołom miodnym i dziko żyjącym oraz innym zapylaczom również we własnym zakresie. Możesz stworzyć pszczeli raj w swoim ogrodzie czy balkonie, możesz też stworzyć własny hotelik dla zapylaczy. Dodatkowym działaniem był cykl zajęć świetlicowych mający na celu zainteresowanie naszych uczniów losem pszczół i innych owadów zapylających. Nauczycielki skorzystały z przygotowanego przez Greenpeace zestawu scenariuszy lekcji.