Pszczoły na uluWeszły właśnie w życie zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa.

Zgodnie z nowymi warunkami udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 można ubiegać się o refundację kosztów zakupu elektryzatorów oraz lokalizatorów GPS uli ̶ w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim jest możliwe w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej. W marcu ubiegłego roku Komisja Europejska, w drodze decyzji wykonawczej nr 2019/974 z dnia 12.06.2019 r. zaakceptowała kierunki i środki finansowe proponowanych działań.

Zgodnie z programem „Wsparcie rynku produktów pszczelich” możliwe jest dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków wsparcia:

I. Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy:

  • wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej Projekt – „Szkolenie”
  • wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – Projekt – „Zakup sprzętu pszczelarskiego,

II. Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy:

  • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi weterynaryjnymi – Projekt – „Zakup leków do zwalczania warrozy”,

III. Racjonalizacja sezonowego przemieszczania uli:

  • ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – Projekt – „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej”,

IV. Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli:

  • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – Projekt – „Zakup pszczół”,

V. Poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku:

  • wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – Projekt – „Analiza jakości miodu”.

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

(oprac. DODR)