Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał umowę na wykonanie drogi w Koźlicach. Nowy odcinek połączy się z drogą przebiegającą pod tunelem kolejowym.

Do przebudowy jest odcinek ponad 170 metrów. Zakres robót obejmuje budowę nowej szerokiej jezdni wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji. Droga zyska również zmodernizowane oświetlenie.

Wartość inwestycji wynosi 940 925 zł, z czego 847 162,50 zł to dofinansowanie, jakie gmina  pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

– Obiecałem mieszkańcom przebudowę tej drogi. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy prowadziliśmy prace przygotowawcze, dokumentacyjne oraz projektowe. Dzisiaj podpisałem umowę na wykonawstwo. W końcu ta ruchliwa droga zyska odpowiednią szerokość i chodniki – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Prace powinny rozpocząć się za kilka dni. Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma 7 miesięcy na zakończenie robót.