Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Górzynie z siecią wodociągową w Naroczycach.

Prace budowlane obejmą wykonanie sieci wodociągowej o długości ponad 1,3 km oraz 5 hydrantów.

– Rozbudowujemy i modernizujemy sieć wodociągową w Gminie Rudna. W mijającym roku realizowaliśmy inwestycje w wielu sołectwach. W Juszowicach na nowym osiedlu powstała sieć, w Koźlicach zbudowaliśmy nowy odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nową stację uzdatniania wody, oddaliśmy do użytku wodociąg łączący Chełm i Brodowice. Planujemy kolejne studnie głębinowe czy remonty oczyszczalni ścieków – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja trzecia – PGR. Wartość dofinansowania wynosi 243 040,00 zł. Wykonawca ma zakończyć prace do końca września 2023 roku.