Wójt gminy Rudna podpisał umowę na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chobieni. Na to zadanie przeznaczono ponad milion złotych.

W Chobieni przybywa nowych domów. Zwiększa się zapotrzebowanie na wodę. Ścieków także przybywa. Wójt gminy Adrian Wołkowski podpisał umowę na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej aby zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków w m. Chobienia. Nowa inwestycja wpłynie na ograniczenie zakłóceń w dostawach oraz na jakość wody.

– Rozbudowa sieci wod.-kan. pozwoli realizować zadanie własne gminy jakim jest zapewnienie dostaw wody i odbiór ścieków – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu Inwestycji Urząd Gminy Rudna.

Wykonawcą zadania w Chobieni będzie firma EKO BAU z Jerzmanowej. – Rury są już na placu budowy. Jesteśmy po pierwszych dostawach potrzebnych materiałów. W tym tygodniu prace powinny się już rozpocząć – mówi Waldemar Fiedot Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego EKO BAU w Jerzmanowej. – Chcemy jak najszybciej wykonać zadanie. Jednak jesteśmy zależni od robót archeologicznych. Nie wiemy jaki zakres prac archeologicznych okaże się tam niezbędny.

Nowa inwestycja w m. Chobienia zlokalizowana jest na dz. Nr 281, 288/9, 288/19, 289/2, 311, 312/12,312/14, 312/17, 325/2, 326/1, 368 w obrębie Chobienia, w pobliżu ulicy Akerman.
Zakres prac obejmuje w szczególności : budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm, długości prawie kilometra. Budowę sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, długości ponad 800 metrów. DO tego dochodzi bezpieczeństwo przeciwpożarowe czyli montaż dziewięciu hydrantów.
Termin wykonania prac,
do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.