Jedno mieszkanie chronione i dwa mieszkania socjalne powstaną w budynku dawnej kotłowni przy ul. Leśnej w Rudnej. Wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski podpisał dziś umowę z wykonawcą, który ma zrealizować inwestycję w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy.

– Bardzo się cieszę, że możemy pomóc naszym mieszkańcom, którzy z różnych powodów potrzebują pomocy i wsparcia. Samorząd nie może być obojętny, musi reagować i pomagać tym, których los nie oszczędza. Mam nadzieję, że nowe lokum będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia nowego, lepszego życia – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Adaptacja budynku obejmie rozbiórkę istniejącego komina, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, elektrycznej i gazowej.

Budynek wyposażony zostanie w centralne ogrzewanie, wykonana zostania termomodernizacja oraz ułożone nowe płytki i panele. Zmieni się teren wokół budynku, powstaną chodniki, dojazd oraz miejsca postojowe.

Inwestycja w 45 proc. finansowana jest z rządowego Funduszu Dopłat, bezzwrotnego programu wsparcia budownictwa.
Gmina Rudna podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę w tej sprawie. Bank udzieli Gminie Rudna dotację na realizację zadania do kwoty 512 536,92 zł.