Adrian Wołkowski, Wójt Giny Rudna, podpisał umowę na wykonanie ponad 300 metrów chodnika łączącego Chobienię z Naroczycami. Roboty wystartują lada chwila.

Prace po połowie sfinansują gmina z własnego budżetu oraz Województwo Dolnośląskie. Droga nr 292, przy której pojawi się chodnik jest wojewódzka. Aby prace mogła wykonać gmina, konieczne było zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Uzgodnienia w tej sprawie oraz przygotowanie projektu trwały niemal rok.

– Wykonamy ten chodnik na prośbę mieszkańców. Cała operacja stała się możliwa dzięki podjęciu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Radni zgodzili się na częściowe sfinansowanie z gminnych środków przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej. Cieszę się, że razem z Radą Gminy działamy dla naszych mieszkańców – mówi Adrian Wołkowski.

Prace inwestycyjne obejmą budowę ponad 300 metrów chodnika z pasem zieleni od Chobieni do Naroczyc. Na najbliższy piątek planowane jest przekazanie placu budowy ekipom wykonawczym.

– Wykonanie i nadzór inwestorski będą kosztować łącznie ponad 302 500 zł. Połowę z tej kwoty wyłoży Gmina Rudna, a drugą część wydatków pokryje budżet województwa. W ubiegłym roku nasza gmina przygotowała jeszcze projekt tej drogi. Kosztował on prawie 33 000 zł. Łącznie cała inwestycja kosztuje 334 480 złotych – informuje Renata Michalik z Referatu Inwestycji w UG Rudna.

To kolejna inwestycja w naszej gminie. Przypomnijmy, że na 2021 rok Gmina Rudna zaplanowała drogowe wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 3 mln 190 tysięcy złotych. Będą to wydatki ze środków własnych gminy jak i pozyskane finansowanie zewnętrzne.