Urząd stanu Cywilnego-księgaUrząd Stanu Cywilnego podsumował ubiegły rok. Liczbę urodzeń i zgonów odnotowano na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Liczba mieszkańców naszej gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. (zameldowanych na pobyt stały) wynosiła 7 506 osób.

Początek roku to czas na pierwsze podsumowania. Związek małżeński w 2020 roku zawarły 63 pary jest to najmniejsza liczba osób, które stanęły na ślubym kobiercu w przeciągu 5 lat. Na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów okręgowych naniesiono 20 wzmianek dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

W 2020 roku urodziło się 58 dzieci, w tym 33 chłopców i 25 dziewczynek. Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę oraz na panującą modę już od kilku lat. Wśród dziewczynek najczęściej nadawane imiona to Klara, Zofia, Hanna. Natomiast dla chłopców wybierano imię Jakub, Franciszek, Stanisław.